Pleksy Ergoline

Home / Pleksy / Ergoline
Model solarium Rodzaj szyby Cena netto
Ergoline 450 / 500 Boczna

Górna 1 gięcie

Górna 2 gięcia

Dolna

Dolna płaska

Klimatyczna
125 €

125 €

130 €

210 €

140 €

135 €
Ergoline 450 / 500 Classic Boczna

Górna 1 gięcie

Górna 2 gięcia

Dolna

Dolna płaska

Klimatyczna
125 €

125 €

130 €

210 €

140 €

135 €
Ergoline 600 Boczna

Górna 1 gięcie

Górna 2 gięcia

Dolna

Dolna płaska

Klimatyczna
125 €

125 €

130 €

210 €

140 €

135 €
Ergoline 600 Classic Boczna

Górna 1 gięcie

Górna 2 gięcia

Dolna

Klimatyczna
125 €

125 €

130 €

210 €

135 €
Ergoline 700 Classic Boczna

Górna 1 gięcie

Górna 2 gięcia

Dolna

Klimatyczna
125 €

125 €

130 €

210 €

135 €
Ergoline Advantage 350 Dolna 220 €
Ergoline Advantage 450 Górna

Dolna
360 €

585 €
Ergoline Affinity 600 Górna

Boczna

Dolna

Klimatyczna
330 €

205 €

525 €

280 €
Ergoline Affinity 800 Górna

Boczna

Dolna

Klimatyczna
330 €

205 €

585 €

280 €
Ergoline Avantgarde Górna - opalacz twarzy

Górna - przy zawiasie

Górna - lewa

Dolna

Ozdobna - opalająca
150 €

150 €

150 €

875 €

2160 €
Ergoline Esprit Górna

Boczna

Dolna

Klimatyczna
360 €

205 €

585 €

280 €
Ergoline Evolution Górna

Boczna

Dolna

Klimatyczna
330 €

205 €

605 €

280 €
Ergoline Excellence Górna

Boczna

Dolna

Klimatyczna

Opalacz
330 €

205 €

715 €

280 €

70 €
Ergoline Inspiration 400/450 Górna

Dolna
360 €

550 €
Ergoline Open Sun 550 Dolna 875 €
Ergoline Prestige Lightvision Dolna 875 €
Ergoline Prestige 1000 Dolna 845 €
Ergoline Prestige 990/1100 Górna

Boczna

Osłona boczna

Dolna

Klimatyczna
360 €

205 €

260 €

585 €

280 €
Ergoline Prestige 1400/1600 Dolna 845 €
Ergoline Vertical 155 €